Musea

 

Oplossingen voor musea

Een museum is een verzamelplaats van kunstschatten die tezamen een enorme waarde vertegenwoordigen. De beveiliging van een museum is daarom een grote uitdaging, waar de beste systemen en een intelligente toepassing vereist zijn. Ook de brandveiligheid en kwaliteit van de omroepinstallatie is van groot belang vanwege de grote aantallen bezoekers. De producten en systemen van Bosch kunnen optimaal ingezet worden voor de bijzondere omstandigheden van musea.

 
 

Videobewakingssystemen

 

Van oudsher is de museumwereld een van de plaatsen waar camerasystemen worden ingezet ter beveiliging van de kostbare kunstschatten. Vele musea van naam en faam zijn uitgerust met bewakingssystemen van Bosch. Waarom kiezen musea graag voor de oplossingen van Bosch? Bosch biedt niet alleen de meest betrouwbare en best presterende systemen, maar ook zeer geavanceerde intelligente functionaliteiten waar musea hun voordeel mee kunnen doen.

Een veel toegepaste functionaliteit in musea is de Bosch Intelligente Video Analyse (IVA). Hiermee wordt het beeld direct in de camera geanalyseerd. Deze analyse gaat vele malen verder dan standaard bewegingsdetectie. Zo worden o.a. objecten herkend en de objectgrootte, de beeldverhouding, de richting, de snelheid en de kleur worden vastgelegd. Met deze metadata kan IVA voor musea de volgende detectiemogelijkheden bieden:

 • Het detecteren van het wegnemen van objecten
 • Het detecteren van achterlaten van objecten
 • Betrouwbare bewegingsdetectie in meerdere gebieden van het beeld
 • Sabotage van de camera detecteren
 • Tellen van bezoekersaantallen
 • Snel en slim opgenomen beelden doorzoeken met Forensic Search

Hieronder worden deze onderwerpen een voor een verder behandeld.

Het detecteren van het wegnemen van objecten

Diefstal is een van de grootste bedreigingen voor een museum. Voor het wegnemen van (kunst)objecten heeft Bosch een oplossing in de vorm van een speciale Intelligente Video Analyse alarmtaak die per camera die in het museum hangt ingesteld kan worden.

Dankzij de IVA alarmtaak kan er in delen van, of in het hele beeld geanalyseerd worden of er een object wordt weggenomen uit de scene. Wanneer dit het geval is zal IVA hier een melding van maken richting het videomanagement systeem en deze kan de bewaker alarmeren.

Het detecteren van achterlaten van objecten

Bij een publieke ruimte waar veel mensen samenkomen, zoals bij een museum, is verhoogde oplettendheid geboden ten aanzien van bijvoorbeeld terrorisme. Wanneer iemand een tas of ander object onbeheerd achterlaat wil het museum hier snel actie op kunnen ondernemen. De camera kan detecteren dat een object wordt achtergelaten en na een instelbaar aantal seconden of minuten een alarm genereren op de monitor van de bewaker, die vervolgens een inschatting kan maken of verdere actie nodig is.

Betrouwbare bewegingsdetectie in meerdere gebieden van het beeld

In een museum zijn er verschillende ruimten die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek en mogelijk zijn er plaatsen met kunstwerken waar een zekere afstand toe behouden dient te worden. In beide gevallen kan met IVA een gebied gedefinieerd worden waar betrouwbare bewegingsdetectie toegepast wordt, om zo direct bij overtreding de bewaking te informeren. IVA biedt vele malen hogere betrouwbaarheid dan standaard bewegingsdetectie doordat het geen gebruik maakt van detectie op basis van pixelverandering, maar werkelijk objecten herkent.

In dezelfde camera kan door middel van een andere IVA-taak bewegingsdetectie op het gehele beeld toegepast worden, welke bijvoorbeeld pas na sluitingstijd geactiveerd wordt. Ook op het terrein van het museum is het zaak dat eventuele inbraakpogingen effectief worden gesignaleerd. Standaard bewegingsdetectie genereert snel een vals alarm door omgevingsfactoren, zoals regen of dieren. Doordat IVA objecten herkent en een minimale objectgrootte is in te stellen worden het aantal valse alarmen fors teruggedrongen.

Sabotage van de camera detecteren

Wanneer dieven een grootschalige roof voorbereiden zullen ze de bewakingscamera’s onschadelijk willen maken zodat ze ongestoord hun slag kunnen slaan. Iedere vorm van sabotage wordt echter direct gedetecteerd, waaronder bijvoorbeeld verdraaien, afdekken of verblinden van de camera’s.

Zelfs wanneer een inbreker bijvoorbeeld een dag voor de daadwerkelijke inbraak een vals beeld voor de camera plaatst, kan de camera dit herkennen. Dit is mogelijk doordat de camera een referentiecontrole kan doen op het huidige beeld in vergelijking met een referentiebeeld.

Tellen van bezoekersaantallen

Naast de bewakingsfunctionaliteiten kunnen de camera’s ook worden ingezet voor het tellen van bezoekersaantallen. Aan de hand van deze gegevens kan het museum analyseren welke delen van een expositie beter bezocht worden en welke minder.

Snel en slim opgenomen beelden doorzoeken met Forensic Search

Wanneer er een incident heeft plaatsgevonden dan kan het museum, al dan niet in samenwerking met de politie, snel en eenvoudig de beelden doorzoeken. De Bosch camera’s, in combinatie met IVA en het Bosch Video Management Systeem, maken het mogelijk gebruik te maken van de speciale zoekfunctionaliteit, Forensic Search. Hiermee kan snel grote hoeveelheden video doorzocht worden op specifieke kenmerken.

Het opgenomen videobeeld hoeft niet opnieuw geanalyseerd te worden, omdat de eerder door de camera gegenereerde IVA-metadata wordt doorzocht. Hierdoor kan er snel gezocht worden op alle mogelijke IVA-taken, zelfs wanneer deze niet eerder waren ingesteld. Naar aanleiding van een melding van de camera kan het Bosch Video Management Systeem de bewaker voorzien van de juiste informatie om het probleem snel en adequaat op te lossen.

 

Inbraakdetectiesystemen

 

Intrusion in musea

Musea zijn als verzamelplaats van waardevolle objecten dé plaats waar inbrekers hun slag zullen willen slaan. Uiteraard zal elk museum zich voorbereiden op mogelijke inbraken door een uitgebreid inbraakalarmsysteem te installeren. Bosch heeft een portfolio met de beste detectoren en melders die op de markt te krijgen zijn. Het bijzondere van de detectoren en melders van Bosch is dat zij voorbereid zijn op sabotageacties en hier tijdig melding van maken.

Een museum beschermt zich zo goed mogelijk tegen inbraken, maar criminelen bereiden zich ook steeds beter voor, zeker bij in het geval van een grote kunstroof bij een museum. Voor de inbrekers toeslaan, hebben ze het gebouw en de omgeving al talloze keren geobserveerd. Ze zullen vooral op zoek gaan naar gaten in de beveiliging en zullen waar ze kans zien melders onbruikbaar proberen te maken. De melders van Bosch zijn hier op de volgende wijze op voorbereid:

Geen blinde vlekken in de detectiezones van de melders

De Professional Melder heeft drie passief infrarood sensoren met specifieke brandpuntsafstanden voor detectie op lange, middellange en korte afstand. Deze drie brandpuntsafstanden bevatten 86 detectiezones, die samen 11 vaste detectiegordijnen vormen. Hierdoor wordt er een egaal detectievolume gecreëerd zonder blinde vlekken.

Geen feedback van LED-lampjes voor criminelen

Bij eenvoudige melders bestaat vaak alleen de optie AAN of UIT. Dit betekent dat wanneer de melder AAN staat er een LED-lampje actief is, dat knippert wanneer de melder een persoon detecteert. Dit betekent dat een inbreker tijdens een voorbereidend bezoek aan het museum feedback kan krijgen over wanneer hij wel en niet gesignaleerd wordt. Bij de Bosch melders bestaat echter de mogelijkheid om het alarm LED-lampje uit te schakelen gedurende de normale werking. Hierdoor krijgen de indringers niet de kans om het detectiebereik te verifiëren. Het alarm LED-lampje kan wel weer tijdelijk worden ingeschakeld tijdens het onderhoud voor een looptest.

De melder die sabotage detecteert

De Professional Series inbraakmelders met Graad 3 Anti-masking zijn uitermate geschikt voor het beveiligen van musea. Met de MANTIS Anti-maskingtechnologie wordt het zo goed als onmogelijk voor indringers om de melder af te dekken.

De MANTIS (Multi-point ANTi-mask with Integrated Spray detection) technologie herkent materialen, ongeacht hun textuur of kleur, waaronder textiel, papier, metaal, plastic, plakband en spuitverf. De melder geneert een technisch alarm op de inbraakcentrale bij het herkennen van afdekmateriaal.

 

Public Address- en gesproken woord ontruimingssystemen

 

Een museum is een publiek gebouw waar veel mensen samenkomen om van kunst te genieten. Wanneer er zich een calamiteit (brand, bommelding, etc.) voordoet is het zeer belangrijk dat de mensen goed geïnformeerd worden. Daarom is een goed functionerend ontruimingssysteem van levensbelang. In Nederland is bepaald in de ontruimingsnorm NEN2575, dat een gebouw van >10.000m2 of waar zich meer dan 1000 mensen bevinden, een ontruimingssysteem klasse A (luid alarm) geïnstalleerd moet zijn

Een museum is een publiek gebouw waar veel mensen samenkomen om van kunst te genieten. Wanneer er zich een calamiteit (brand, bommelding, etc.) voordoet is het zeer belangrijk dat de mensen goed geïnformeerd worden. Daarom is een goed functionerend ontruimingssysteem van levensbelang. In Nederland is bepaald in de ontruimingsnorm NEN2575, dat een gebouw van >10.000m2 of waar zich meer dan 1000 mensen bevinden, een ontruimingssysteem klasse A (luid alarm) geïnstalleerd moet zijn.

Bij een ontruimingssysteem klasse B wordt in het geval van een calamiteit een alarmsignaal (slow-whoop) afgespeeld door het hele pand. In dit geval weten de aanwezigen niet direct wat zij moeten doen. Bij een klasse A ontruimingssysteem wordt een standaard boodschap afgespeeld en kan het personeel de microfoon gebruiken om de mensen op een andere nooduitgang te wijzen. De boodschap die via de microfoon gegeven wordt overruled de standaard ontruimingsboodschap.

Bosch produceert zowel ontruimingssystemen als brandmeldsystemen die allen voldoen aan de Europese ontruimingsnormering EN54-16. Deze systemen kunnen naadloos op elkaar worden aangesloten. Dit heeft als extra voordeel dat er maar 1 kabel tussen de 2 systemen hoeft te liggen, wat heel veel bekabelingskosten en installatiewerk scheelt. Door de koppeling tussen de systemen wordt bovendien gefaseerd ontruimen gefaciliteerd. Wanneer er bijvoorbeeld brand is in de west-vleugel van een museum, dan kan er in de andere vleugels een andere boodschap worden afgespeeld dan in de daadwerkelijk getroffen vleugel.

De luidsprekers van Bosch die deel uitmaken van het ontruimingssysteem voldoen aan de Europese ontruimingsnormering EN54-24. De luidsprekers zijn van zeer goede kwaliteit, met name wanneer er gekozen wordt voor premium sound luidsprekers. Het museum kan bijvoorbeeld van dezelfde luidsprekers gebruikmaken voor het afspelen van geluid in een ruimte met een videokunstwerk.

 

Branddetectiesystemen

 

Het is niet alleen van belang dat het pand zelf wordt beveiligd, maar ook dat er zorg wordt gedragen voor de waardevolle kunstwerken en de veiligheid van de vele bezoekers. Dit vereist een betrouwbaar brandmeldsysteem. Ongewenste meldingen kunnen onnodige momenten van paniek veroorzaken. Dit komt niet ten goede aan de veiligheid van de bezoekers. Tevens is een loze melding een uitgelezen moment voor personen met slechte bedoelingen om hun slag te kunnen slaan. Hierdoor is het dubbel zo belangrijk om ongewenste meldingen te vermijden. Tegelijkertijd mogen de brandmelders geen storende factor zijn voor de vormgeving van het gebouw.

Een vroegtijdige detectie van een brand zorgt ervoor dat de bezoekers het gebouw bijtijds kunnen verlaten. Naast de veiligheid van haar bezoekers is het voor een museum ook zeer belangrijk om haar waardevolle kunstschatten in veiligheid te brengen. De brandmeldcentrale kan automatisch diverse acties ondernemen om de kunst te beschermen tegen rook en waterschade, wat bijzonder interessant is in het kader van de verzekering.

Lees hieronder waarom een brandmeldinstallatie van Bosch:

 • Naadloos geïntegreerd kan worden in het interieur
 • Uiterst snel brand detecteert zonder ongewenste meldingen
 • Automatisch bescherming kan bieden bij een brand

De kunst van onzichtbare rookdetectie

De 500- Serie rookmelder is gebaseerd op een uniek concept. De melder heeft een uiterst vlak ontwerp zodat de melder volledig in het plafond kan worden ingebouwd. De kleur van de melder kan worden aangepast aan het plafond met behulp van gekleurde ringen, waardoor de melders naadloos worden geïntegreerd in het interieur.

Uiterst snelle branddetectie zonder ongewenste meldingen

De 500-Serie melder is, net zoals een traditionele rookmelder, gebaseerd op het strooilichtprincipe. Dit houdt in dat de melder ook gebruik maakt van een rooksensor met een onzichtbare infrarode lichtbron. Een brand wordt gedetecteerd wanneer dit infrarode licht door rook weerkaatst wordt en wordt opgevangen door de lichtsensor. In tegenstelling tot de traditionele melders heeft de 500-Serie melder hier geen detectiekamer voor nodig. De weerkaatsing van het licht gebeurt vlak onder de melder.

Om snel een beginnende brand te detecteren zonder ongewenste meldingen is de 500-Serie melder uitgerust met twee rooksensoren en een vervuilingsensor. De vervuilingsensor scant het oppervlak van de melder op stofdeeltjes en krassen. De verontreiniging wordt continu gecompenseerd door de Intelligente Signaal Processor (ISP) in de melder. De meetwaardes van de sensoren worden continu geëvalueerd in functie van de tijd. Hierdoor vermijden we ongewenste meldingen door stof, waterdamp, extern licht, insecten, etc. De ISP kan meer dan 5000 verschillende typen branden herkennen waardoor de melder zorgt voor een snelle branddetectie. Op de brandmeldcentrale kan de status van de verschillende melders en geavanceerde diagnoses worden weergegeven.

Automatische bescherming bij een brand

Naast de schade aan het gebouw moeten we bij een museum ook denken aan bijvoorbeeld rook en waterschade aan de kunstwerken. Alleen een snelle detectie is hier niet voldoende. In geval van een brand moet de brandmeldcentrale automatisch diverse acties ondernemen om de schade te beperken. Deze acties zijn telkens verschillend, afhankelijk van de plaats en de ernst van de situatie.

Zo moeten bijvoorbeeld wanneer er geen mensen op de plaats van de brand aanwezig zijn, de deuren en rookkoepels van de zaal waar de brand zich voordoet automatisch worden gesloten. Hierdoor wordt de brand ingesloten in het compartiment zodat de andere zalen gespaard blijven. Maar wanneer er nog wel mensen aanwezig zijn moeten de deuren en rookkoepels op het ontruimingstraject juist geopend zijn, om een goede ontruiming van het gebouw te garanderen.

In musea met zeer waardevolle schilderijen kan het brandmeldsysteem van Bosch gekoppeld worden aan brandbestendige rookgordijnen, die bij een brandmelding te voorschijn komen. Zo krijgen deze kostbare schilderijen bijzondere bescherming tegen rook, hitte en waterschade.

Met de LSN- bustechnologie van Bosch kunnen brandmelders uit de 500-Serie van Bosch samen met handbrandmelders en interfacemodules, worden aangesloten op de 5000- Serie Modulaire Brandmeldcentrales. De interfacemodules maken de automatische uitvoering van de acties mogelijk. Hiervoor hebben we een ruim productportfolio geschikt voor elke toepassing. De uiterst krachtige 5000-Serie Modulaire Brandmeldcentrale is in staat om de meest complexe configuraties op een snelle manier af te handelen.

 

Referentieprojecten


Musea in de Benelux met Bosch oplossingen

 • Rijksmuseum Amsterdam
 • Stedelijk Museum Amsterdam
 • Hermitage Amsterdam
 • Boijmans van Beuningen Rotterdam
 • Frans Hals Museum Haarlem
 • Museum voor Moderne Kunst Arnhem
 • BOZAR Brussel
 
 
 
Global Reference List

Referenties internationaal

Vind meer internationale referenties

 
 

Video Portal

Vind referentie video's, product filmpjes en meer in de video portal